Loading...
Skip to main content

O portalu eZdravlje

 

Portal eZdravlje omogućava korišćenje i pruža informacije o elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Pristup portalu je moguć putem web adrese (www.ezdravlje.me) ili odgovarajuće mobilne aplikacije (eZdravlje.me). Prijava se obavlja ukucavanjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice ili broja nove lične karte (za osiguranike koji su je verifikovali u zdravstvenu legitimaciju ne mogu koristiti na dalje br. zdravstvene knjižice za prijavu) ) i PIN koda. Da biste pristupili elektronskim servisima, neophodno je da se obratite nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda ili uputite zahtjev elektronskim putem na našem portalu, kako biste dobili odgovarajući PIN kod. Uz lozinku (PIN), svaki osiguranik dobija osnovne informacije o načinu pristupa Portalu.

Za maloljetnog osiguranika, odnosno osiguranika lišenog poslovne sposobnosti lozinku (PIN) može preuzeti njegov zakonski zastupnik ili staralac (roditelj,...). Osiguranici koji nisu izabrali doktora nemaju mogućnost korišćenja onih servisa za koje se usluga ostvaruje kod ID (eZakazivanje i eNaručivanje).

Mobilnu aplikaciju za Android OS možete preuzeti preko Google Play Store-a.  

Mobilnu aplikaciju za IOS možete preuzeti preko iTunes App Store-a.  

ZAHTJEV ZA DOBIJANJE PIN-a

Najnovije vijesti

 
Osiguranicima je dostupa nova verzija portala eZdravlje

Kako bi ostvarili veći kvalitet usluge za naše osiguranicima je od 11.04.2021.godine dostupna nova, redizajnirana i unaprijeđena verziju portala eZdravlje i na mobilnoj aplikaciji i na WEB portalu.

 
 

Elektronski servisi za građane

 

eZakazivanje

eZakazivanje je servis za online zakazivanje posjeta kod izabranih doktora u domovima zdravlja (izabrani doktor za odrasle, izabrani doktor za žene i izabrani doktor za djecu). eZakazivanje omogućava online zakazivanje posjete, kao i provjeru, otkazivanje ili promjenu zakazanih termina.

Na ovaj način se mogu zakazati sve vrste posjeta, osim preventivnih pregleda (savjetovališta za djecu i redovnih imunizacija) i kućnih posjeta izabranih doktora.

Servis mogu koristiti osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje, koji su registrovani kod izabranih doktora u Domovima zdravlja. Bliže informacije o izabranim doktorima i načinu registracije možete dobiti na web sajtu Fonda ili u područnim jedinicama Fonda, kao i u najbližem domu zdravlja.

 

eRecept

eRecept je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u propisane i realizovane recepte, putem interneta uz korišćenje naprednih tehnologija i uređaja (PC, SmartPhone, Tablet uređaji i slično).

Pacijenti na svom nalogu u svakom trenutku mogu dobiti informacije o receptima koji su propisani i aktivni, kao i o receptima koji su realizovani u poslednjih 6 mjeseci sa informacijom gdje i kada su realizovani.

Na ovaj način unapređuje se dostupnost informacija građanima odnosno osiguranicima iz domena zdravstvene zaštite, obzirom da u sistemu zdravstva u Crnoj Gori štampana verzija recepta nije više u upotrebi (osim u specifičnim slučajevima).

 

eNalaz

eNalaz je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u rezultate biohemijskih laboratorijskih analiza putem interneta, uz upotrebu odgovarajućih aplikacija i uređaja novije generacije. Servis je razvijen za potrebe osiguranika, sa ciljem da informacije o pruženim uslugama (analizama) i rezultatima laboratorijskih nalaza budu dostupne pacijentima u najkraćem mogućem roku. Na ovaj način pacijenti mogu hronološki pratiti i pretraživati rezultate biohemijskih analiza koje su realizovali u domu zdravlja.

Ovaj servis dostupan je građanima zahvaljujući uspješnoj implementaciji projekta laboratorijskog informacionog sistema u domovima zdravlja u Crnoj Gori, koji imaju centre za laboratorijsku dijagnostiku u svom sastavu.

U toku su aktivnosti uvođenja laboratorijskog informacionog sistema i u ostalim javnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori (opštim bolnicama,...).

 

eApoteka

eApoteka je elektronski servis namijenjen građanima (pacijentima), razvijen u cilju pružanja informacija o dostupnosti lijekova u svim apotekama na teritoriji Crne Gore, koje sa Fondom za zdravstveno osiguranje imaju zaključene ugovore o snabdijevaju osiguranih lica ljekovima.

Putem portala i mobilnih aplikacija osiguranici dobijaju preciznu informaciju u kojim apotekama mogu preuzeti propisanu terapiju.

Svoju primjenu i veliki značaj ovaj servis ima pri mogućim promjenama u dostupnosti određenih ljekova, tačnije u slučaju nedostatka ili nestašica određenih lijekova i medikamenata.

 

eOsiguranje

eOsiguranje je elektronski servis koji omogućava građanima (osiguranicima) uvid u status njihovog zdravstvenog osiguranja, kao osnov za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, a na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.

Pored ovoga građanima (osiguranicima) su na raspolaganju i informacije o njihovom Obvezniku uplate doprinosa.

Podaci koji su dostupni pacijentima se kroz elektronsku razmjenu automatski preuzimaju iz matičnih registara (CROO i CRS) nadležnih institucija (Poreske uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova).

Ostale informacije iz oblasti zdravstvenog osiguranja osiguranici mogu dobiti u nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda za zdravstveno osiguranje. Spisak područnih jedinica / filijala dat je na linku.

 

eNaručivanje

eNaručivanje je elektronski servis namijenjen osiguranicima Fonda, koji su registrovani kod izabranih doktora u domovima zdravlja. Ovaj servis omogućava usluge elektronskog naručivanja:

- elektronskih recepata (terapije) za hronične bolesnike (spisak dijagnoza za hronične bolesti možete pogledati ovdje),  

- izvještaja za obračun naknade zarade (doznaka) za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja), isključivo za bolovanja koja odobravaju Prvostepene ljekarske komisije Fonda,  

- potvrda koje izdaju izabrani doktori (trenutno 2 vrste potvrda koje izdaje izabrani doktor za djecu: Opravdanje izostanka iz vrtića i Dokazivanje sposobnosti za nastavu fizičkog vaspitanja).  

- bolovanja (produženja otvorenog bolovanja), prema privremenim mjerama i odlukama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv širenja infekcije COVID-19. Trenutno je deaktiviran.

Elektronsko naručivanje pojedinih elektronskih usluga je tehnički omogućen onima koji imaju ispunjene prethodno navedene konkretne preduslove za svaku od 3 navedene usluge.

 

eOstvarivanjePrava

Elektronski servis koncipiran na način da svim osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje pruži uvid u dokumenta o ostvarenom pravu iz zdravstvenog osiguranja.

 

COVID-19

Elektronski servis razvijen u vremenu pandemije COVID-19, namijenjen osiguranicima testiranim na prisustvo novog koronavirusa, a u svrhu dobijanja povratne informacije o rezultatima testiranja.

 

eEK (Elektronski ekonomski karton)

eEK je elektronski servis koji omogućava uvid osiguranicima u troškove ostvarivanja njihovih prava iz zdravstvenog osiguranja (koji se prvenstveno ostvaruju u Fondu za zdravstveno osiguranje), troškove ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (koja se ostvaruje u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama), kao i troškove ostvarivanja drugih prava, a za koje postoje elektronske evidencije u Integralnom informacionom sistemu zdravstva (IISZ). Na taj način osiguranici će moći izvršiti uvid u iznose dijela sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odnosno sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje utrošenih za ostvarivanje njihovih prava.

Treba istaći da ovim ne mogu biti obuhvaćena sva finansijska sredstva koje Fond opredjeljuje u navedene svrhe, a zbog kompleksnog načina finansiranja zdravstvene zaštite u pojedinim specifičnim segmentima, koji se ne plaćaju niti iskazuju po osiguraniku već u fiksnom iznosu, na osnovu vrijednosti tima koji pruža usluge, vrijednosti programskih aktivnosti i sl.

 

SafeGO CG

SafeGO CG servis omogućava izdavanje EU digitalne COVID potvrde, koja je ekvivalentna digitalnom COVID sertifikatu Evropske unije, što znači da će vlasnici potvrda koje je izdala Crna Gora, moći da ih koriste pod istim uslovima kao i nosioci EU digitalnog COVID sertifikata i time olakša bezbjedno kretanje i putovanje ljudi u državama koje su dio ovog sistema. EU digitalna COVID potvrda sadrži QR kod, koji je digitalno potpisan kako bi se zaštitio od zloupotrebe. Provjera potvrde tj skeniranje QR koda se vrši pomoću SafeGO CG mobilne aplikacije koja omogućava provjeru nacionalnog digitalnog potpisa u QR kodu, provjeru valjanosti potvrde prema aktuelnim mjerama u Crnoj Gori ili destinaciji u koju korisnik želi putovati a dio je ovog sistema, te ispisivanje poruka o uspješnoj ili neuspješnoj provjeri digitalnog potpisa i valjanosti potvrde. Detaljnije informacije su dostupne ovdje. Pravila privatnosti su dostupna ovdje.

 

Elektronski servis za ustanove

 

Apoteke

Ovaj servis odnosi se na pravna lica i predstavlja funkcionalnost portala eZdravlje putem koje se svim privatnim apotekama koje nisu u ugovornom odnosu sa Fondom omogućava pristup elektronskim receptima i njihova štampa. Na ovaj način apotekama koje nisu korisnici informacionog sistema privatnih apoteka razvijenog od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, zbog isključivanja štampane verzije recepta iz sistema, obezbijeđen je uvid u propisane recepte (za čiju realizaciju je neophodan uvid i čuvanje njegove štampane kopije). Prijava na servis za ustanove se vrši na osnovu korisničkog imena i lozinke koju dodjeljuje Sektor za informacione tehnologije Fonda za zdravstveno osiguranje u Podgorici. Detaljnije informacije su dostupne ovdje.

 

Covid-19 monitoring - Klinički menadžment Covid 19 slučajevima

Ovaj servis namijenjen je zdravstvenim ustanovama i institucijama i ima za cilj centralizovano prikupljanje podataka o kliničkom upravljanju COVID-19 slučajevima (Covid-19 monitoring) uz sveobuhvatan i centralizovan sistem izvještavanja. Na ovaj način će se značajno unaprijediti upravljanje COVID-19 slučajevima, kroz donošenje ključnih odluka i planova zasnovanih na sveobuhvatnim i konkretnim podacima o opterećenju zdravstvenog sistema, kao i kroz pravovremenu alokaciju resursa i sl.