Loading...
Skip to main content

O portalu eZdravlje

 

Portal eZdravlje omogućava korišćenje i pruža informacije o elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Pristup portalu je moguć putem web adrese (www.ezdravlje.me) ili odgovarajuće mobilne aplikacije (eZdravlje.me). Prijava se obavlja ukucavanjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice) i PIN koda. Da biste pristupili elektronskim servisima, neophodno je da se obratite svom izabranom doktoru ili nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda, kako biste dobili odgovarajući PIN kod. Uz lozinku (PIN), svaki osiguranik dobija osnovne informacije o načinu pristupa Portalu.

Za maloljetnog osiguranika, odnosno osiguranika lišenog poslovne sposobnosti lozinku (PIN) može preuzeti njegov zakonski zastupnik ili staralac (roditelj,...). Za osobe ženskog pola koje imaju dva izabrana doktora (izabranog doktora za odrasle i izabranog doktora za žene) lozinku (PIN) dodjeljuje jedan od ovih izabranih doktora ili službenik Fonda u područnoj jedinici/filijali Fonda i jedinstvena je za sve elektronske servise.

Mobilnu aplikaciju za Android OS možete preuzeti preko Google Play Store-a.  

Mobilnu aplikaciju za IOS možete preuzeti preko iTunes App Store-a.  

Najnovije vijesti

 
Novi servis eOsiguranje osiguranicima će biti dostupan od 01.04.2019. godine.

Osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje od navedenog datuma je dostupan novi elektronski servis eOsiguranje, koji im pruža informacija o validnosti zdravstvene knjižice, kao osnov za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, a na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.

 
 

Elektronski servisi za građane

 

eZakazivanje

eZakazivanje je servis za online zakazivanje posjeta kod izabranih doktora u domovima zdravlja (izabrani doktor za odrasle, izabrani doktor za žene i izabrani doktor za djecu). eZakazivanje omogućava online zakazivanje posjete, kao i provjeru, otkazivanje ili promjenu zakazanih termina.

Na ovaj način se mogu zakazati sve vrste posjeta, osim preventivnih pregleda (savjetovališta za djecu i redovnih imunizacija) i kućnih posjeta izabranih doktora.

Servis mogu koristiti osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje, koji su registrovani kod izabranih doktora u Domovima zdravlja. Bliže informacije o izabranim doktorima i načinu registracije možete dobiti na web sajtu Fonda ili u područnim jedinicama Fonda, kao i u najbližem domu zdravlja.

 

eRecept

eRecept je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u propisane i realizovane recepte, putem interneta uz korišćenje naprednih tehnologija i uređaja (PC, SmartPhone, Tablet uređaji i slično).

Pacijenti na svom nalogu u svakom trenutku mogu dobiti informacije o receptima koji su propisani i aktivni, kao i o receptima koji su realizovani u poslednjih 6 mjeseci sa informacijom gdje i kada su realizovani.

Na ovaj način unapređuje se dostupnost informacija građanima odnosno osiguranicima iz domena zdravstvene zaštite, obzirom da u sistemu zdravstva u Crnoj Gori štampana verzija recepta nije više u upotrebi (osim u specifičnim slučajevima).

 

eNalaz

eNalaz je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u rezultate biohemijskih laboratorijskih analiza putem interneta, uz upotrebu odgovarajućih aplikacija i uređaja novije generacije. Servis je razvijen za potrebe osiguranika, sa ciljem da informacije o pruženim uslugama (analizama) i rezultatima laboratorijskih nalaza budu dostupne pacijentima u najkraćem mogućem roku. Na ovaj način pacijenti mogu hronološki pratiti i pretraživati rezultate biohemijskih analiza koje su realizovali u domu zdravlja.

Ovaj servis dostupan je građanima zahvaljujući uspješnoj implementaciji projekta laboratorijskog informacionog sistema u domovima zdravlja u Crnoj Gori, koji imaju centre za laboratorijsku dijagnostiku u svom sastavu.

U toku su aktivnosti uvođenja laboratorijskog informacionog sistema i u ostalim javnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori (opštim bolnicama,...).

 

eApoteka

eApoteka je elektronski servis namijenjen građanima (pacijentima), razvijen u cilju pružanja informacija o dostupnosti lijekova u pojedinim apotekama na teritoriji Crne Gore.

Putem portala i mobilnih aplikacija osiguranici dobijaju preciznu informaciju u kojim apotekama mogu preuzeti propisanu terapiju.

Svoju primjenu i veliki značaj ovaj servis ima pri mogućim promjenama u dostupnosti određenih ljekova, tačnije u slučaju nedostatka ili nestašica određenih lijekova i medikamenata.

 

eOsiguranje

eOsiguranje je elektronski servis koji omogućava građanima (osiguranicima) uvid u status njihovog zdravstvenog osiguranja, kao osnov za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, a na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.

Pored ovoga građanima (osiguranicima) su na raspolaganju i informacije o njihovom Obvezniku uplate doprinosa.

Podaci koji su dostupni pacijentima se kroz elektronsku razmjenu automatski preuzimaju iz matičnih registara (CROO i CRS) nadležnih institucija (Poreske uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova).

Ostale informacije iz oblasti zdravstvenog osiguranja osiguranici mogu dobiti u nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda za zdravstveno osiguranje. Spisak područnih jedinica / filijala dat je na linku.

 

Elektronski servis za ustanove

 

Za ustanove

Ovaj servis odnosi se na pravna lica i predstavlja funkcionalnost portala eZdravlje putem koje se svim privatnim apotekama koje nisu u ugovornom odnosu sa Fondom omogućava pristup elektronskim receptima i njihova štampa. Na ovaj način apotekama koje nisu korisnici informacionog sistema privatnih apoteka razvijenog od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, zbog isključivanja štampane verzije recepta iz sistema, obezbijeđen je uvid u propisane recepte (za čiju realizaciju je neophodan uvid i čuvanje njegove štampane kopije). Prijava na servis za ustanove se vrši na osnovu korisničkog imena i lozinke koju dodjeljuje Sektor za informacione tehnologije Fonda za zdravstveno osiguranje u Podgorici. Detaljnije informacije su dostupne ovdje.