Loading...
Skip to main content
Sve lične podatke, koje unosite na ovoj formi i koje Sektor za IT Fonda za zdravstveno osiguranje posjeduje će čuvati u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima, kao i međunarodnim standardima (sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i sistem upravljanja bezbjednosti informacija (ISO 27001:2013)) koje smo uveli od 31.07.2019.godine. Politiku upravljanja kvalitetom i sigurnosti informacija možete preuzeti ovdje.