Loading...
Skip to main content

Dodjela/Promjena PIN-a

Kako bi se procesuirao zahtjev za dobijanje PIN-a elektronskim putem, potrebno je popuniti sledeće podatke. Nakon pritiska na taster “POTVRDI” inicira se automatsko slanje PIN-a na broj telefona koji je unešen.